За нас

Този сайт е собственост на Глобал Консулт БГ ЕООД.

Лиценз за извършване на ТА дейност с No PKK-01-6157 и лиценз за извършване на ТО дейност с No PK-01-6955
Застрахователна полица отговорност на ТО № 7500170000442, сключена с „Групама Застраховане“ ЕАД валидна до 06.07.2018 г.
Лиценз за извършване на транспортна дейност: 10365/10.03.2016 г. валиден до 09.03.2026 г.

X